/ Budowa i reorganizacja działów sprzedaży

Zbudujemy dla Państwa firmy dział sprzedaży i zrealizujemy poniższy zakres czynności:

  • Rekrutacje

Szukamy dla Twojej firmy ludzi z potencjałem, nieszablonowych, a przede wszystkim zaangażowanych. W naszym procesie rekrutacji zawartość CV na drugorzędne znaczenie.

  • Projektowanie procedur i standardów

Firma jest zespołem naczyń połączonych, które powinny współdziałać w sposób niezakłócony ponieważ decydują o sukcesie Twojego biznesu.

  • Wyznaczanie celu sprzedażowego

Dział sprzedaży jako całość oraz każdy pracownik z osobna powinien mieć cel, do realizacji którego powinien dążyć. Działanie bez celu na dłuższą metę jest nieefektywne i działa destrukcyjnie.

  • Budowa systemów motywacyjnych

Obok celu kluczem do utrzymania właściwego poziomu wzrostu sprzedaży jest stopień motywacji osób za nią odpowiedzialnych.